0931.953.839

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng ACDC

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) được thành lập theo quyết định số B-54/2011/ĐK-KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 27 tháng 12 năm 2011. Trung tâm được hình thành và phát triển nhằm xây dựng một xã hội không vật cản và vì quyền của NKT với tôn chỉ mục đích là “Chúng tôi tồn tại vì sự phát triển của cộng đồng NKT Việt Nam”.
Địa chỉ:Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng ACDC
Điện thoại:04 3564 3053
Email:admin@acdc.org.vn
Website:http://www.acdc.org.vn
Số lượt xem:1.322

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.