0931.953.839
Tiếp lửa

Tiếp lửa

metadescription tiếp lửa

20 Máy tính cũ cho CLB Tiếp Lửa
11%
90.000.000 đ
Tài trợ cuộc thi viết "Nghề tôi yêu"
5%
10.000.000 đ
Họ tên Số tiền Loại hình Quỹ quyên góp Ghi chú
Huỳnh Vũ 500.000 đ Trực tiếp 20 Máy tính cũ cho CLB Tiếp Lửa Ủng hộ thông qua khoá học Seo
Lê Thúc Vinh 5.000.000 đ Trực tiếp 20 Máy tính cũ cho CLB Tiếp Lửa Nộp quỹ Câu lạc bộ
Trần Thuý Nga 1.000.000 đ Chuyển khoản 20 Máy tính cũ cho CLB Tiếp Lửa
Hồ Thanh Hoàng 500.000 đ Chuyển khoản Tài trợ cuộc thi viết "Nghề tôi yêu"
Tập thể lớp học Seo K1-2018 3.100.000 đ Trực tiếp 20 Máy tính cũ cho CLB Tiếp Lửa Đóng trong lớp học seo