0931.953.839

Tham vấn đồng cảnh

  1.724 Lượt xem

Tham vấn đồng cảnh là một hoạt động rất cần thiết đối với người khuyết tật (NKT) khi muốn sống độc lập. Nó mang ý nghĩa sâu xa: NKT có quyền tự do chọn lựa, tự do quyết định và ...