0931.953.839
Danh bạ

Danh bạ

metadescription danh bạ

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng ACDC

Trung tâm Hành động vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) được thành lập theo quyết định số B-54/2011/ĐK-KH&CN của Sở Khoa học và Công nghệ ngày 27 tháng 12 năm...