0931.953.839
Chương trình : 20 Máy tính cũ cho CLB Tiếp Lửa
Chỉ tiêu :90.000.000 đ
Số tiền quyên góp :9.600.000 đ
11%

Câu lạc bộ người khuyết tật Tiếp Lửa

Dịch vụ hoạt động

Với vai trò “cầu nối” cho người khuyết tật qua các bước: Hướng nghiệp - Tiếp nhận - Chăm sóc hòa nhập - Đào tạo chuyên sâu - Hỗ trợ việc làm cho NKT. Quảng bá tiêu thụ sản phẩm của NKT

Dự án

Trung Tâm Tiếp Lửa luôn xây dựng những dự án nhằm phục vụ cho cộng đồng người khuyết tật. Đào Tạo (tieplua.edu.vn) | Việc làm | Cổng thông tin (www.tieplua.net) | Thương mại điện tử (tieplua.com)

Tham vấn đồng cảnh

Tham vấn đồng cảnh là một hoạt động rất cần thiết đối với người khuyết tật (NKT) khi muốn sống độc lập. Nó mang ý nghĩa sâu xa: NKT có quyền tự do chọn lựa, tự do quyết định và ...

Tin mới nhất

Tiếp lửa

Danh sách các ân nhân ủng hộ tiền mặt
Tên người hỗ trợ